Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2017 IN MYANMAR
OVERVIEW

The 3rd International Medical, Hospital, and Pharmaceutical Exhibition in Myanmar - MYANMAR MEDI-PHARM EXPO 2017 will be held from 25 – 27 May, 2017 ... Read more

HIGHLIGHT NEWS

Fact Sheet of Myanmar Medi-Pharm Expo 2017

Fact Sheet of Myanmar Medi-Pharm Expo 2017